Informatie

Algemene informatie

Voorheen was er ook een fysieke verkooppunt. Vanaf 2024 is dit niet meer zo. De voorverkoop is alleen online. Hier worden extra servicekosten berekend van 1 euro. Tickets kan je kopen via deze website.

Lijkt het je leuk om tijdens Kloosterpop de handen uit de mouwen te steken samen met alle andere vrijwilligers? Neem dan contact met ons op via secretariaat@dekloosterboertjes.nl

Het festivalterrein bevindt zich aan de Venneblocken in Scheemda.  Je kunt jouw auto gratis in de omgeving parkeren. Blokkeer geen uitritten en houdt je aan de geldige verkeersregels. 

Let op: er geldt een eenzijdig parkeerverbod, let op de borden. 

Deze kosten € 2,75 per stuk. Munten van eerdere edities zijn niet meer geldig. Consumptiemunten zijn uitsluitend geldig tijdens het evenement. Na aankoop kunnen consumptiemunten niet meer worden ingewisseld in ruil voor geld.

Tijdens het evenement worden video-, foto- en geluidopnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Gevonden voorwerpen op het festivalterrein worden 4 weken bewaard na het evenement. Indien je iets bent kwijt geraakt kun je contact opnemen.

Huisregels

Bij Kloosterpop is iedereen welkom, ongeacht leeftijd. Het is echter wel verplicht voor alle bezoekers om zich te kunnen legitimeren volgens de wettelijke eisen. Dit kan met een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Bezoekers van 18 jaar en ouder ontvangen een polsbandje, waarmee zij toegang hebben tot alcoholische dranken. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt er geen polsbandje verstrekt en is het dus niet mogelijk om alcohol te drinken.

 • Het nuttigen en/of in bezit hebben van alcohol beneden de 18 jaar is verboden.
 • Wederverstrekking van alcohol aan personen beneden de 18 jaar is verboden.
 • Bij de entree wordt gecontroleerd op drank- en drugsmisbruik.
 • Zowel het gebruik als bezit van drugs op het festivalterrein is verboden.
 • Feestcomité de Kloosterboertjes behoudt zich het recht om eventuele boetes bij overtreding van de alcoholwet te verhalen op de persoon die de overtreding begaat.
 • Bij overtreding van bovenstaande zaken volgt verwijdering van het evenemententerrein.
 • Hinderlijk gedrag, agressie en intimidatie worden bestraft met een toegangsverbod.
 • Aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging dienen te allen tijde worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
 • Feestcomité de Kloosterboertjes behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen.

In de tent geldt een algeheel rookverbod. Op het buitenterrein mag je roken.

Bezoek van het festivalterrein is op eigen risico. Kloosterpop is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers.

Het is verboden om het festivalterrein te betreden met het volgende:

professionele film-, foto- en andere opnameapparatuur, (alcoholische) dranken en etenswaren, drugs, glaswerk, blik, (plastic) flessen, spuitbussen, verstuivers, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Constatering van bovenstaande feiten kan resulteren in ontzegging van de toegang of aanhouding.

De toiletten op ons festivalterrein zijn gratis te gebruiken. Ze worden tijdens het evenement regelmatig schoongemaakt.

De garderobe vindt je in de tent. Deze is onbewaakt en daarom ook gratis.

 • Iedereen die Locatie wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot de Locatie, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan personen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleding en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de huisregels te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om deze in beslag te nemen en de eigenaar de toegang tot de locatie te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.

alle artiesten

The One and Only’s

Vrijdag 28 juni 2024

Bingo

Donderdag 27 juni 2024

La Fuente

Vrijdag 28 juni 2024

Jammah Tammah Groove Express

Vrijdag 28 juni 2024

Samantha Steenwijk

Zaterdag 29 juni 2024

Mama Maffia

Vrijdag 28 juni 2024

TikTok Tammo

Zaterdag 29 juni 2024

Ladies Only

Vrijdag 28 juni 2024

DJ Quintin

Zaterdag 29 juni 2024

MillStreet

Zaterdag 29 juni 2024

De Pompers

Vrijdag 28 juni 2024

DareDevils

Vrijdag 28 juni 2024

TICKETS